Café52 -Salad Ba評價如何?
想知道Café52 -Salad Ba評價如何,最近有打算去Café52 -Salad Ba用餐,不知道餐點跟環境如何? 位在台北市中山區南京東路二段75號的Café52 -Salad Ba餐廳,各位的評價如何?
 
    給分
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
其他相關流行評價